Samen succesvol ICT projecten realiseren

Is uw onderneming toe aan vernieuwing op het gebied van ICT? Een bestaande ICT oplossing worden vervangen, of een nieuwe ICT oplossing geïmplementeerd? Verhoog de kans op een succesvolle realisatie en start met een goed implementatieplan. 

Ga met KBITE als ICT partner samen op weg van idee tot realisatie.
Wanneer er vernieuwing plaatsvindt op ICT gebied, wilt u graag dat de gebruikers deze succesvol en met tevredenheid zullen gebruiken. Om dit te bewerkstelligen is het van groot belang dat de werknemers in de organisatie tevreden zijn met de nieuwe oplossing. Bij iedere implementatie zijn er dan ook een aantal aandachtspunten en stappen die terug moeten komen in een goed implementatieplan:

Goede voorbereiding

Zorg dat de medewerkers zich gehoord voelen en inspraak hebben in de nieuwe oplossing. Houd het eenvoudig en begrijpbaar en zorg voor voldoende draagvlak.

Gebruik een adoptieproces

Denk na over hoe u de medewerkers gaat laten wennen aan de nieuwe implementatie en nieuwe werkwijze. Sta ook stil bij hoe u uw medewerkers straks succesvol gebruik kunt laten maken van de nieuwe ICT oplossing. Deel steeds kleine stukjes informatie met de gebruikers, waarin u de voordelen van de oplossing uitlegt. Stem dit zoveel mogelijk af op de specifieke behoefte van de gebruiker/afdeling.

Train de gebruikers

Zorg dat collega's worden getraind en leren omgaan met de nieuwe ICT oplossing. Er zijn altijd collega's die minder bedreven zijn met ICT en die een hogere behoefte hebben aan hulp bij de verandering naar de nieuwe oplossing. Zorg dat ze worden ondersteund en laat het liefst ook zien hoe de nieuwe oplossing hun werkdag eenvoudiger maakt.

Implementatie en testen

Als de collega's de meerwaarde zien van de nieuwe ICT-oplossing, zal een implementatie het voorspoedigst verlopen. Zorg dat zij enthousiast zijn en dat er voldoende ondersteuning is bij de overgang. Kies bijvoorbeeld voor een geleidelijke implementatie, waarbij u steeds goed test en de verbeteringen snel toepast.

Monitoren en analyseren

Zodra het project klaar is, is het implementatieproces nog niet gereed. Blijf ook na het project monitoren of de gebruikers nog tevreden zijn of nog extra ondersteuning of training nodig hebben. En leer vooral van hetgeen wat goed gegaan is en wat beter kan.

Zo verzorgen wij uw ICT implementatie!

  1. Om uw wensen en huidige ICT omgeving inzichtelijk te krijgen, starten we met een kennismakingsgesprek
  2. Op basis van de opgegeven en aangeleverde informatie schetsen wij u één of meerdere scenario’s incl. een kostenindicatie om de oplossingsrichting te bepalen
  3. Afhankelijk van uw omgeving kan een verdiepende technische intake nodig zijn
  4. U ontvangt een plan en offerte op basis van de besproken punten en de gekozen oplossingsrichting
  5. Bij akkoord worden de samenwerkingsovereenkomsten getekend
  6. Samen gaan wij aan de slag met de implementatie
Terug naar samenwerken Contact